Donant a conèixer la Retirada

Aquest es l’article publicat al Diari de Tarragona el 22 de Decembre de 2.003, donant a coneixer la retirada al Decembre de 1.938, quant es complien 65 anys.

Donar a coneixer la retirada web

 

Anuncis